โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ ธรรมแสง

โครงการรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี

     กล้วยไม้.... เป็นพืชที่มีจำนวนมากที่สุดของโลก สำหรับประเทศไทยมีการค้นพบกล้วยไม้ป่า 168 สกุล 1,170 ชนิด ดังนั้นจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าของไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ดังนั้นภาควิชาพืชสวนจึงได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้ป่า โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ในเขตอำเภอ บุณฑริก นาจะหลวย และน้ำยืน ภาควิชาพืชสวน และได้รวบรวมกล้วยไม้ที่พบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

· 1: เอื้องพวงหยก

· 2: เอื้องแปรงสีฟัน

· 3: สิงโตก้ามปูใหญ่

· 4: เอื้องเงินแสด

· 5: เอื้องโมก

· 6: เอื้องสายน้ำผึ้ง

· 7: เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด

· 8: บานดึก

· 9: เขาพระวิหาร

· 10: ช้างสารภีน้อย

· 11: ท้าวคูลู

· 12: สะแล่ง

· 13: สิงโตสมอหิน

· 14: เสือสาคริก

· 15: เอื้องเก๊ากิ่ว

· 16: เอื้องขาไก่ป่า

· 17: เอื้องคำหิน

· 18: เอื้องงูเขียว

· 19: เอื้องเงิน

· 20: นางอั้วน้อย

· 21: เอื้องหมาก

· 22: เอื้องมอนไข่ใบมน

· 23: เอื้องดอกมะขาม

· 24: เขาแพะ

· 25: ม้าวิ่ง

· 26: เอื้องสายสี่ดอก

· 27: เอื้องสายหลวง

· 28: เอื้องลำต่อ

· 29: เอื้องเสือโคร่ง

· 30: แมงมุมเหลือง

· 31: เอื้องไม้เท้าฤาษี

· 32: เอื้องเข็มแสด

· 33: ก้างปลา

· 34: มาลัยแดง

· 35: นางอั้วดอกสีส้ม

· 36: กะเรกะร่อน

· 37: เอื้องเทียน

· 38: รองเท้านารีคางกบ

· 39: เอื้องกุหลาบ

· 40: เขากวางอ่อน