IP: 3.235.60.197, 3.235.60.197
หน้าหลัก
ประวัติศูนย์
วิสัยทัศน์, ภาระกิจ
เป้าหมายและกิจกรรมหลัก
บุคลากร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เครือข่าย
การเผยแพร่ผลงาน, เรื่องน่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
Calendar Script
« December 2023 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
0
เมื่อวาน
0
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
0
ปีที่แล้ว
0
Hits Counter
how to get visits stats for websites
IP Based Counter
ข่าว/กิจกรรม
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้แก่เกษตรกร”จำนวน 25 ราย โดยฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช พร้อมกับจัดแสดงแมลงตัวห้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2558”โดยมี นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เปิดงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกร จากตำบลโนนสมบูรณ์ รวมประมาณ 350 คน
การเรียนการสอน
การพัฒนาตนเอง
อบรม ประชุม สัมมนา
 
     
© Copyright 2012 NBCRC Ubon
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353535, โทรสาร 045-288373