หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกร้านร่วมจัดนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (หนองขอน), 11 มกราคม 2556 (5 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานจักกลการเกษตร ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2556 (18 ภาพ)


โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555 (46 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (29 ภาพ)


งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554 (115 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัสบดี ไขแสง ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2012), 2 พฤศจิกายน 2554 (3 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 16 มีนาคม 2554 (87 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 14 มีนาคม 2554 (57 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนม, 6 กุมภาพันธ์ 2554 (62 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาหญ้า บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2554 (45 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2554 (34 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554 (72 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 15 มกราคม 2554 (39 ภาพ)


นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน นำโดย ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา, 10 มกราคม 2554 (87 ภาพ)


การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544 (3 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>