หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี (113 ภาพ)


โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (95 ภาพ)


โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2553 (9 ภาพ)


นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (67 ภาพ)


ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553 (47 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553 (54 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 15 พฤศจิกายน 2551 (71 ภาพ)


งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550, 25 พฤศจิกายน 2550 (36 ภาพ)


ค่ายเกษตรอาสาพัฒนาครั้งที่ 7 ณ บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (50 ภาพ)


โครงการค่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงา (62 ภาพ)


โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 16 ตุลาคม 2550 (24 ภาพ)


โครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 14 ตุลาคม 2550 (40 ภาพ)


โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กิจเจริญไทย (50 ภาพ)


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550, 14 มิถุนายน 2550 (29 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550 (57 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ] Next>>