กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 54 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery