กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร ที่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 6 มิถุนายน 2552
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 11 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery