กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00-16.30น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดยมีรองเลขาธิการฯ สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และคณะอาจารย์เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 49 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery