กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การจัดการความรู้ (KM) โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อิงนภา รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี,
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ :
จำนวน 50 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery