กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีโซกะ ซูโอ ประเทศญี่ปุ่น แก่สโมสรโรตารีอุบล ประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 17 มิถุนายน 2548
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 68 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery