กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คาราวานไก่ชนออนทัวร์ “ไก่พื้นเมืองไทย มรดกไทย สู่ตลาดโลก” ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ณ อาคารกิจกรรม, 8 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery