กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) Mr. Muhammad Rasul Abdullah Halim เข้าศึกษาตัวอย่างปลาและพัฒนางานวิจัย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงอุบลราชธานี 17-21 กรกฎาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย
จำนวน 12 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery