กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสหกิจต่างประเทศ น.ศ. กชวรรณ ชัยเชิดชู ทุนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา นิเทศ 20-23 กรกฎาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน
จำนวน 38 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery