กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ คณะนักวิจัย SEAFDEC-IFRDMD อินโดนีเซีย ภาควิชาประมง 2-5 สค 60
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 69 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery