กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะฯ ร่วมในพิธีรับมอบพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกรเพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลค่า 323,760 บาท จากนายนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery