กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร (Academic Exchange) ประเภท Visiting Scholar ที่ Institute of Tropical Agriculture and Food Safety (ITAFoS) และ Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560 โดยมี Professor Son Radu เป็น Academic Host ของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 9 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery