กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองถวายอาลัย "พ่อหลวง ร.9" ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 ตุลาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery