กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 27 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery