กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 44 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery