กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี นายรัชนนท์ แกะมา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 8 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 45 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery