กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 25 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery