กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิต และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจบ การศึกษา โดยคุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงศุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย จัดขึ้น วันที่ 4 พ.ย. 2560 ณ ห้อง 5103 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฟัง บรรยาย จำนวน 131 คน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 23 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery