กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ฝ่ายสิทธิประโยชน์ได้ทำการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่มาแสดง/จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย กลุ่มทั่วไป อาหาร ต้นไม้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มกราคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 25 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery