กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 และพร้อมกันนี้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ได้ให้ข้อมูลตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณกังหันลมทุ่งดาวกระจาย งานเกษตรอีสานใต้, 30 มกราคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 46 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery