กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" โดยท่านณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 193 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery