กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เวทีเล็ก ในงานเกษตรอีสานใต้ เสวนาเรื่อง เกษตรมืออาชีพ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร” (ประสาน อ พัชรี ธานี และ อ นวทิวา พลทม คณะศิลปศาสตร์) ดำเนินรายการโดย คุณปุ้ย และ คุณเจี๊ยบ เศรษฐกิจฐานราก, 12 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 6 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery