กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง และคุณสุพัฒน์ เงาะปก ร่วมแสดงนิทรรศการกล้วยไม้แดงอุบล กล้วยไม้วาริน วาริน และการปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร ในงานป่าในเมือง ดงฟ้าห่วน วันที่ 10 มีค 61
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 21 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery