กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และคณะอื่นร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 98 คน โดยบริจาคได้ 85 คน, บริจาคไม่ได้ 13 คน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 33 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery