กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การอธิบายความแตกต่างของรอยฟันฉลาม 3 ชนิด โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กรณีฉลามกัดนักท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐนิวส์โชว์, 18 เมษายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 14 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery