กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะครูบ้านเพียมาด อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำโขง โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ม.อุบลฯ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป, 29 มีนาคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 18 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery