กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนมัธยมตัวแทนแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับภาค "ชีววิทยาของปลา" คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2651
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 21 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery