กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.ชัยวุฒิ และ ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ ร่วมกิจกรรม PEER Evidence to Action Regional Workshop ในวันที่ 12 มิ.ย. 61 และกิจกรรม Final Workshop on PEER Project 3-100 Buiding Mekong Genetic Biodiversity Network 13-14 มิ.ย. 61 ณ เมืองเสียมราช กัมพูชา
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 68 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery