กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชามีนวิทยา ณ บ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย
จำนวน 41 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery