กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ บ้านกุดเรือคำ หนองแสงใหญ่่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย
จำนวน 19 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery