กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : หอพักนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีทั้งแอร์ และพัดลม บรรยากาศดี น่าอยู่ เงียบ สงบ เหมาะกับการเรียน ทบทวน อ่าหนหนังสือ ราคาถูกมาก ช่วยพ่อแม่และครอบครัวประหยัดได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตร เสริมทักษะ พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 8 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery