กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมาย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนายจิรเสกข์ อินทนิน นักแนะการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ได้นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 50 คน ร่วมงานรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี-อุบลฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศิลยกำธร กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผลการใช้สารเคมีอันตรายต่อคนไทย ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 8 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery