กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยฟื้นฟูน้ำท่วม, 25 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery