กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร์ บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบเชื้อไตรโคเดอร์มาจำนวน 8,000 ชุด ให้กับตัวแทนสวพ 4 และ บริษัทไบโอเอธานอล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 10 ตุลาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 30 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery