กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิมยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาประมง ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจำนวน 15000 ตัวให้ตัวแทนชาวบ้านบ้งมั่ง ต โพธิ์ใหญ่ อ วารินชำราบ จ อุบล บ้านบ้งมั่งได้ถูกน้ำท่วมที่นาและบ่อปลาเสียหายจำนวนมาก
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery