กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผลผลิตปลาซิวหางแดงจากโครงการ “การผลิตปลาซิวหางแดงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” โดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ “Research Utilization” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ในช่วงวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 5 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery