กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับคำแนะนำแนวทางการจัดงาน ก่อนพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องรับรองสัตตบรรณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery