กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 10 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery