กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 (UBU–FoSTAT Food Innovation Contest 2024) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบคัดเลือกแบบ online ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนวิชาการ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปร่วมเป็นคณะกรรมการติดสิน และคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery