กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม, เจ้าที่ และศาลตา-ยาย หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานเกษตรอีสานใต้ เพื่อเป็นการไหว้ลาและขอบคุณที่ท่านได้ดูแลการจัดงานจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี, 14 มีนาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 28 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery