กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รอบรองชนะเลิศ ปีที่ 16 UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โดย คณะเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ดำเนินการแข่งขันระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินการคัดเลือกจำนวน 3 ทีม ของระดับภูมิภาค เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ FoSTAT Food Innovation Asia 2024
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4. การวิจัย
จำนวน 197 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery