กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ม.อุบล น้อมวันทา บูชาพระคุณครู ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 มิถุนายน 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 33 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery