ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 142 ครั้ง
8/04/2022 10:09 AM