ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อ สกุล นักศึกษา ปีการศึกษา
1การใช้ข้าวฟ่างทดแทนข้าวโพดในอาหารไก่เนื้อต่อประสิทธิภาพการผลิตดุสิทธิ์ ศรีสุระ2566
2ผลการเสริมใบโหระพาป่นในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อศศิกานต์ ผลทวี2566
3ผลการเสริมซิงค์เมไธโอนินต่อประสิทธิภาพการผลิตของแกะฉัตรพล ถนอมเชื้อ2566
4ผลการใช้สารสกัด Yucca Schidigera ในน้าดื่มต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนโตรเจนในมูลไก่เนื อภาวินี บุตโลบล2566
5ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนมกิตติภพ แก้วอุดม2566
6ผลของการเสริมไลโซฟอสโฟลิปิดในอาหารพลังงานต่ ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของ ลำไส้ไก่เนื้อปิยภรณ์ พละศักดิ์2566
7ผลของการเสริมน้ำส้ม ควันไม้ จากไม้ไผ่ต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่ไข่ปิ่นมณี มาลา2566
8ผลของการเสริมผงมะขามป้อมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้ออมรรัตน์ ไหลหลั่ง2566
9ผลของระดับแคลเซียมในอาหารที่เสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้ออภิชาติ ภูสังข์2566
10ผลของการเสริมผงไทม์ต่อผลผลผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่อนรรฆวัฒน์ สายสมบัติ2566
11ผลของการเสริมผงใบสะเดาในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอวัยวะภายในไก่เนื้อสุชัชชา ประดับศรี2566
12ผลของการเสริมเมล็ดยี่หร่าดำป่นในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ คุณภาพซากของไก่เนื้อวุฒิชัย โสพันธ์2566
13ผลของการเสริมน้ำมันอบเชยในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อวิศรุต ดวงจันทร์2566
14ผลของรูปแบบและระดับสังกะสีในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะสัณฐานวิทยาลำไส้ของไก่เนื้อวิชุดา ดอนมุงคุณ2566
15ผลของการเสริมโซเดียมบิวทิเรตต่ออัตราการเจริญเติบโต และอาการท้องร่วงของลูกสุกรหย่านมวรางคณา รักษา2566
16ผลของการเสริมผงกระเทียมต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อวนิดา เนตรพันธ์2566
17ผลของการเสริมกรดบิวทีริกในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ลลิตา ทรัพย์สมบัติ2566
18ผลของ Bacillus Amyloliquefaciens ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่เนื้อยุวดี จอกนาค2566
19ผลการเสริมไฟโตเจนิกในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่กระทงยุทธิพงษ์ ทองคำ2566
20ผลการเสริมกรดไขมันโอเมก้า 3 ต่อผลผลิตน้านมและองค์ประกอบน้านมของโคนมเพิ่มพร บุญนำ2566

Total 441 Record : 23 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>