โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567
รับจำนวน 250 คน
สมัครวันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หลักฐานที่นำมาแสดงตัว ในวันลงทะเบียน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น เพื่อใช้ติดใบอนุญาต

ติดต่อสอบถาม โทร 045-353500, อาจารย์ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง 088-2516141

ลิงค์รับสมัคร

รายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. ประชาสัมพันธ์ อบรมรุ่น 3