หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
ยานพาหนะ
 

ค้นหาแบบพิเศษ

 
ชื่อรถ
กลุ่มงาน
 
 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่ข้อมูลช่องใดๆ ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
 
 
 
 วิธีการค้นหา
ป้อนคำที่ต้องการค้นหา (ชื่อรถ, กลุ่มงาน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • ชื่อรถ เช่น TOYOTA Sport Rider
  • กลุ่มงาน เช่น งานเรียนงานสอน
 
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP