หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : บุคคล
การประชุมพบปะผู้แทนคณะกรรมการสรรหากับผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 184 ครั้ง], 17/01/2022 08:27 PM
ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ, [อ่านแล้ว 685 ครั้ง], 10/07/2015 09:00 AM
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฉบับใหม่, [อ่านแล้ว 690 ครั้ง], 1/07/2015 10:24 AM
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 677 ครั้ง], 1/07/2015 10:23 AM
Total 4 Record
1
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP